Fönsterputs

Utföres av Urban Boëthius som har jobbat med fönsterputs i 34 år.
Ibland har vi medhjälpare.

Diplom från SM i fönsterputs